Fundusze Europejskie

 

 

 

Walko Walkowiak Spółka Jawna 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Dotacja na kapitał obrotowy dla Walko Walkowiak spółka jawna.” 

 

Celem projektu jest wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19 
 

Dofinansowanie projektu z UE: 286 222,32 PL

Więcej informacji: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224993/

 

Wróć do strony głównej